GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DỰ ÁN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG

Các doanh nghiệp sản xuất theo đơn hàng. Đặc biệt là các doanh nghiệp đơn hàng thường có giá trị lớn, thời gian sản xuất kéo dài, có sự tham gia của nhiều bộ phận vào quá trình tư vấn, sản xuất, lắp đặt, bảo trì.

null

Doanh nghiệp bạn có đang...

❌ Khó khăn trong việc quản lý tiến độ thực hiện các đơn hàng: có bao nhiêu đơn hàng đang được sản xuất? tình trạng thực hiện các đơn hàng? đơn hàng nào có nguy cơ bị chậm trễ tiến độ?…

❌ Không có môi trường liên kết trao đổi thông tin dẫn đến quy trình làm việc thiếu thông suốt, không đồng bộ, các bộ phận phối hợp không nhịp nhàng.

QUẢN LÝ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT HIỆU QUẢ HƠN VỚI FASTWORK PROJECT

Tổ chức quản lý sản xuất các đơn hàng theo mô hình dự án

✔️ Quản trị sản xuất đơn hàng tương ứng với quản trị một dự án. Mỗi giai đoạn trong quá trình sản xuất tương ứng mỗi hạng mục dự án. Ví dụ: Kỹ thuật – vật tư – sản xuất – giao hàng – nghiệm thu – thanh toán

Phân bổ nguồn lực hợp lý cho từng dự án sản xuất

✔️ Xác định rõ mục tiêu và người phụ trách, công việc từng hạng mục: thời gian thực hiện trong bao lâu? chiếm bao nhiêu % tiến độ dự án

✔️ Lập kế hoạch công việc trong hạng mục và giao việc cho người phụ trách

Phân bổ nguồn lực hợp lý cho từng dự án sản xuất

✔️ Xác định rõ mục tiêu và người phụ trách, công việc từng hạng mục: thời gian thực hiện trong bao lâu? chiếm bao nhiêu % tiến độ dự án

✔️ Lập kế hoạch công việc trong hạng mục và giao việc cho người phụ trách

Quản lý chặt chẽ tiến độ thực hiện các đơn hàng

✔️ Báo cáo liên tục tiến độ thực hiện các dự án, trạng thái thực hiện các đơn hàng theo biểu mẫu thu thập

✔️ Tự động cập nhật tiến độ thực hiện dự án dựa trên điểm hoàn thành công việc hoặc thời gian hoàn thành công việc

Tăng cường trao đổi, hợp tác làm việc giữa các thành viên

✔️ Cập nhật thông tin công việc dự án liên tục nhờ các thông báo thời gian thực qua email hoặc di động

✔️Trao đổi, thảo luận xuyên suốt giữa các bộ phận cùng tham gia thực hiện dự án

Tăng cường trao đổi, hợp tác làm việc giữa các thành viên

✔️ Cập nhật thông tin công việc dự án liên tục nhờ các thông báo thời gian thực qua email hoặc di động

✔️Trao đổi, thảo luận xuyên suốt giữa các bộ phận cùng tham gia thực hiện dự án

Giám sát chặt chẽ tiến độ dự án nhờ hệ thống báo cáo trực quan

✔️ Giám sát trực quan tiến độ thực hiện các dự án qua nhiều mô hình: Dashboard, List, Gantt chart, Kanban, bảng phân bổ nguồn lực.

✔️ Giám sát tiến độ dự án mọi lúc mọi nơi trên di động

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Lợi ích khi ứng dụng giải pháp FastWork Project vào quản lý dự án

✔️ Quản lý quy trình sản xuất từ xa một cách hiệu quả, sát sao

✔️ Quản lý bao quát tiến độ sản xuất của toàn bộ các dự án

✔️ Phân bổ nguồn lực hợp lý giúp tiết kiệm chi phí sản xuất

✔️ Phối hợp ăn ý giữa các bộ phận, gia tăng chất lượng – tốc độ sản xuất

✔️ Hạn chế rủi ro đơn hàng sản xuất chậm tiến độ

✔️ Đánh giá công bằng đóng góp của các bộ phận vào quá trình sản xuất

Hơn 1.500+ doanh nghiệp đã tin tưởng lựa chọn FastWork

Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm tính lương trực tuyến
Phần mềm tính lương trực tuyến
Phần mềm tính lương trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến

Các giải pháp khác của FastWork cho doanh nghiệp