FASTWORK

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ THỜI GIAN LÀM VIỆC BẰNG DI ĐỘNG

Giám sát thông minh, hiệu quả, mọi lúc mọi nơi thời gian và vị trí làm việc của nhân viên
Giải pháp quản lý thời gian làm việc

Quản lý thời gian làm việc mọi lúc mọi nơi trên di động

Quản lý thời gian làm việc bằng chấm công online trên di động

null

Tại địa điểm làm việc, nhân viên thực hiện chấm công online bằng cách dùng điện thoại di động chụp ảnh khuôn mặt.

null

Bằng công nghệ GPS kết hợp Wifi văn phòng, phần mềm sẽ chỉ cho phép chấm công khi nhân viên đã đến đúng vị trí làm việc.

Quản lý thời gian làm việc bằng chấm công online trên di động

null

Tại địa điểm làm việc, nhân viên thực hiện chấm công online bằng cách dùng điện thoại di động chụp ảnh khuôn mặt.

null

Bằng công nghệ GPS kết hợp Wifi văn phòng, phần mềm sẽ chỉ cho phép chấm công khi nhân viên đã đến đúng vị trí làm việc.

Tạo lập và gửi đơn từ ngay trên di động

null

Thực hiện tạo các đơn xin nghỉ phép, đi trễ, về sớm, làm thêm, công tác,… trên di động theo mẫu có sẵn và lựa chọn người xét duyệt

Theo dõi báo cáo ngày công, quỹ phép trên di động

null

Nhân viên có thể chủ động theo dõi thông tin về ngày công của mình được cập nhật liên tục theo thời gian thực: số ngày công thực tế, tình trạng sử dụng quỹ phép, số thời gian đi muộn, về sớm, làm thêm, công tác

null

Theo dõi chi tiết hoạt động chấm công mỗi ngày

Theo dõi báo cáo ngày công, quỹ phép trên di động

null

Nhân viên có thể chủ động theo dõi thông tin về ngày công của mình được cập nhật liên tục theo thời gian thực: số ngày công thực tế, tình trạng sử dụng quỹ phép, số thời gian đi muộn, về sớm, làm thêm, công tác

null

Theo dõi chi tiết hoạt động chấm công mỗi ngày

Giám sát chuyên cần, ý thức kỷ luật lao động của nhân viên qua di động

null

Quản lý nhận thông báo tức thời mỗi khi nhân viên chấm công khai báo vào/ ra địa điểm làm việc

null

Giám sát tình hình quân số tại mỗi địa điểm làm việc: số nhân viên đã chấm công, chưa chấm công, số nhân viên đi muộn, về sớm, công tác,….

null

Giám sát vị trí chấm công, vị trí hiện thời, lộ trình di chuyển của nhân viên trên bản đồ số GPS

Giải pháp quản lý thời gian làm việc

Tiếp nhận và xử lý xét duyệt các đơn từ ngay trên di động

null

Tiếp nhận và quản lý tập trung tất cả các đơn từ được gửi của nhân viên mình phụ trách

null

Xử lý xét duyệt đơn từ dễ dàng, nhanh chóng chỉ bằng vài click

null

Thiết lập các đánh giá (preview) công việc trước khi hoàn thành và chấm điểm chất lượng

null

Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện công việc qua các biểu mẫu thu thập

Tiếp nhận và xử lý xét duyệt các đơn từ ngay trên di động

null

Tiếp nhận và quản lý tập trung tất cả các đơn từ được gửi của nhân viên mình phụ trách

null

Xử lý xét duyệt đơn từ dễ dàng, nhanh chóng chỉ bằng vài click

null

Thiết lập các đánh giá (preview) công việc trước khi hoàn thành và chấm điểm chất lượng

null

Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện công việc qua các biểu mẫu thu thập

Giải pháp quản lý thời gian làm việc

Giám sát thời gian làm việc trực tuyến trên Web app

Cấu hình phân ca làm việc, quản lý ngày công, quỹ phép linh hoạt

null

Cho phép cấu hình phân ca làm việc linh hoạt, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng

null

Quản lý quỹ phép của nhân viên: phép năm, phép lũy kế, phép thâm niên, phép ứng,…

Tự động tổng hợp bảng công của nhân viên

null

Bảng công được cập nhật chính xác, minh bạch từ các đơn từ được duyệt, hoạt động chấm công tại các địa điểm làm việc, ngày nghỉ lễ theo quy định nhà nước,…

Tự động tổng hợp bảng công của nhân viên

null

Bảng công được cập nhật chính xác, minh bạch từ các đơn từ được duyệt, hoạt động chấm công tại các địa điểm làm việc, ngày nghỉ lễ theo quy định nhà nước,…

Báo cáo thời gian làm việc

null

Cung cấp các báo cáo chi tiết bảng chấm công, báo cáo thời gian làm việc ngoài hiện trường của đội ngũ nhân viên 

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ THỜI GIAN LÀM VIỆC BẰNG DI ĐỘNG FASTWORK MANG LẠI LỢI ÍCH GÌ?

TỔ CHỨC

Tăng tính chủ động, tự giác và trung thực của nhân viên trong công ty
Triệt tiêu hoàn toàn tình trạng nhân viên gian lận thời gian làm việc

LÃNH ĐẠO

Giám sát chặt chẽ chuyên cần, chấp hành kỷ luật lao động của các chi nhánh, bộ phận mình quản lý
Giám sát dễ dàng và chính xác thời gian, vị trí và tình hình thực hiện công việc ngoài hiện trường của nhân viên
Dễ dàng tiếp nhận, xử lý và quản lý tập trung các đơn từ của nhân viên

CÁN BỘ NHÂN SỰ

Dễ dàng theo dõi tình trạng chuyên cần, sử dụng quỹ phép của nhân sự trong công ty
Tiết kiệm thời gian tổng hợp làm bảng công
Bảng công chính xác, minh bạch, triệt tiêu tình trạng sai sót do vô ý hoặc cố ý
Quản lý linh hoạt các ca làm việc

NHÂN VIÊN

Dễ dàng tra cứu các thông tin về quỹ phép, ngày công của bản thân
Dễ dàng tạo lập các đơn từ và gửi cho quản lý xét duyệt

TỔ CHỨC

Tăng tính chủ động, tự giác và trung thực của nhân viên

Triệt tiêu hoàn toàn tình trạng gian lận thời gian làm việc

LÃNH ĐẠO

Giám sát chặt chẽ chuyên cần, chấp hành kỷ luật lao động của các chi nhánh, bộ phận mình quản lý

Giám sát dễ dàng và chính xác thời gian, vị trí và tình hình thực hiện công việc ngoài hiện trường của nhân viên

Dễ dàng tiếp nhận, xử lý và quản lý tập trung các đơn từ của nhân viên

CÁN BỘ NHÂN SỰ

Dễ dàng theo dõi tình trạng chuyên cần, sử dụng quỹ phép của nhân sự trong công ty

Tiết kiệm thời gian tổng hợp làm bảng công

Bảng công chính xác, minh bạch, triệt tiêu tình trạng sai sót do vô ý hoặc cố ý

Quản lý linh hoạt các ca làm việc

NHÂN VIÊN

Dễ dàng tra cứu các thông tin về quỹ phép, ngày công của bản thân

Dễ dàng tạo lập các đơn từ và gửi cho quản lý xét duyệt

Xem thêm các giải pháp được ưa chuộng khác

GIẢI PHÁP CHẤM CÔNG ONLINE BẰNG DI ĐỘNG

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG BẰNG DI ĐỘNG

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÂN VIÊN KINH DOANH BẰNG DI ĐỘNG

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÔNG VIỆC BẰNG DI DỘNG

null

GIẢI PHÁP CHẤM CÔNG ONLINE BẰNG DI ĐỘNG

Giải pháp quản lý và điều hành cho doanh nghiệp SME

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG BẰNG DI ĐỘNG

null

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÂN VIÊN KINH DOANH BẰNG DI ĐỘNG

Giải pháp quản lý và điều hành cho doanh nghiệp SME

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÔNG VIỆC BẰNG DI DỘNG

Hơn 1.500+ doanh nghiệp đã tin tưởng lựa chọn FastWork

Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm tính lương trực tuyến
Phần mềm tính lương trực tuyến
Phần mềm tính lương trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến