Quy định mới về quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình

Dưới đây là tất tần tật kiến thức hữu ích về quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình do FastWork Team tổng hợp lại. Bao gồm cả quy định chi tiết về Nội dung tại Điều 10 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ. 

Quản lý tiến độ thi công là gì?

Tiến độ thi công là tài liệu công khai, minh bạch về thời gian & trình tự thực hiện hoạt động xây dựng, đảm bảo phù hợp với phương pháp tổ chức & biện pháp kỹ thuật – công nghệ được lựa chọn để triển khai chúng.

Quản lý tiến độ thi công được hiểu là quá trình quản lý xuyên suốt toàn bộ dự án từ thiết lập phạm vi công việc, xác định deadline cho từng hạng mục cho đến theo dõi tiến độ thực hiện dựa trên nguồn lực cho phép, yêu cầu về chất lượng đã định & quy định về tiến độ đã phê duyệt.

Hiệu quả công tác quản lý tiến độ thi công ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công trình
Hiệu quả công tác quản lý tiến độ thi công ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công trình

Nội dung quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình được quy định tại Điều 10 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ cụ thể như sau:

 • Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình;
 • Quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình;
 • Quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình;
 • Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng trong thi công xây dựng công trình;
 • Quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong quá trình thi công xây dựng;
 • Quản lý các nội dung khác theo quy định của hợp đồng xây dựng.

Có thể bạn quan tâm: Mẫu nhật ký thi công mới nhất 2021 dành cho doanh nghiệp Xây dựng

Quy trình quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình 

Nghị định cũng nêu rõ, việc quản lý tiến độ thi công xây dựng cần thực hiện theo trình tự bắt buộc sau:

 • Tiếp nhận mặt bằng thi công xây dựng; thực hiện việc quản lý công trường xây dựng.
 • Quản lý vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng.
 • Quản lý thi công xây dựng công trình của nhà thầu.
 • Giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư, kiểm tra và nghiệm thu công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình.
 • Giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình.
 • Thí nghiệm đối chứng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình và kiểm định xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình.
 • Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng, bộ phận công trình xây dựng (nếu có).
 • Nghiệm thu hạng mục công trình, công trình hoàn thành để đưa vào khai thác, sử dụng.
 • Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
 • Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình.
 • Hoàn trả mặt bằng.
 • Bàn giao công trình xây dựng.

Trong đó, nhà thầu thi công xây dựng tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình, quản lý công trường xây dựng theo quy định.

Yêu cầu của quản lý tiến độ thi công xây dựng

Do đặc thù khối lượng công việc lớn nên các yêu cầu về thời gian & nguồn lực thi công cần được kiểm soát kỹ lưỡng đảm bảo tiến độ thực tế diễn ra theo đúng dự định ban đầu.

 • Thi công theo trình tự quy định

Theo thông lệ, một dự án thi công cần thực hiện từ trong ra ngoài, từ hệ chính sang hệ phụ, kết cấu từ dưới lên trên. Đối với phần hoàn thiện, cần căn chỉnh từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài & từ đầu đến cuối.

 • Đảm bảo đúng deadline, thời hạn bàn giao

Nếu tiến độ thi công triển khai đúng theo kế hoạch, chủ thầu sẽ có nhiều thời gian rà soát lại toàn bộ công trình – nắn chỉnh từng thiết kế đảm bảo dự án được hoàn thiện trọn vẹn & hoàn hảo nhất trước khi bàn giao cho chủ đầu tư.

 • Phân bổ nhân lực hợp lý

Phân bổ nguồn lực làm sao để tối ưu & hiệu quả là mối quan tâm hàng đầu của không ít quản lý dự án, công trình. Lưu ý rằng nhân sự cần được điều chỉnh phù hợp, tăng từ từ ở giai đoạn đầu & giảm dần vào giai đoạn cuối dự án, hạn chế tối đa sự tăng giảm đột ngột ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí & chất lượng thi công.

Nguồn lực thi công cần được điều chỉnh tăng giảm phù hợp ở từng giai đoạn
Nguồn lực thi công cần được điều chỉnh tăng giảm phù hợp ở từng giai đoạn
 • Tiến độ thi công phù hợp với nguồn cung

Nhằm hạn chế tình trạng ứ đọng vốn do thi công chậm trễ, quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình phải đảm bảo theo sát nguồn vốn chủ đầu tư cung cấp.

Báo cáo tiến độ thi công công trình 

Các báo cáo tiến độ thi công cần thực hiện thường xuyên & theo mẫu tiêu chuẩn. Báo cáo càng chính xác, càng chặt chẽ càng đảm bảo được tiến độ, chi phí & chất lượng dự án thi công. 

Mỗi đơn vị có thể áp dụng một mẫu báo cáo riêng, tuy nhiên về cơ bản báo cáo tiến độ thi công công trình vẫn phải đảm bảo các nội dung chính:

 • Công trình xây dựng
 • Địa điểm hạng mục
 • Nội dung công việc
 • Tiến độ thi công từng ngày

Về báo cáo tuần, cần viết và trình bày theo đúng mẫu quy định tại Phụ lục IVA: Báo cáo định kỳ về công tác giám sát thi công xây dựng công trình của Nghị định số 06/2021/ NĐ-CP. Văn bản nêu rõ các quy định nội dung về quản lý chất lượng, thi công & bảo trì công trình xây dựng như sau:

1. Đánh giá sự phù hợp về quy mô, công năng của công trình so với giấy phép xây dựng (đối với công trình phải cấp phép xây dựng), thiết kế xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật, biện pháp thi công, biện pháp đảm bảo an toàn được phê duyệt và các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình.

2. Đánh giá sự phù hợp về năng lực của các nhà thầu thi công xây dựng so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng:

a) Tên đơn vị thi công;

b) Đánh giá sự phù hợp về năng lực của chỉ huy trưởng công trình hoặc giám đốc dự án của nhà thầu, người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp so với quy định hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật;

c) Thống kê và đánh giá sự phù hợp của các máy móc, thiết bị phục vụ thi công trong kỳ báo cáo so với hợp đồng xây dựng.

3. Đánh giá về khối lượng, tiến độ công việc đã hoàn thành trong kỳ báo cáo, công tác tổ chức thi công và đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình:

a) Khối lượng công việc đã hoàn thành trong kỳ báo cáo. Khối lượng công việc đã được nghiệm thu. So sánh với tiến độ thi công tổng thể và nguyên nhân gây chậm tiến độ (nếu có);

b) Đánh giá công tác tổ chức thi công so với biện pháp thi công được phê duyệt. Các thay đổi về biện pháp thi công (nếu có);

c) Đánh giá việc thực hiện các nội dung của kế hoạch đảm bảo an toàn được phê duyệt.

4. Thống kê các công tác thí nghiệm được thực hiện trong kỳ báo cáo số lượng các kết quả thí nghiệm đối với từng loại thí nghiệm. Đánh giá việc kiểm soát chất lượng công tác thí nghiệm, kiểm tra vật liệu, sản phẩm xây dựng, cấu kiện, thiết bị lắp đặt vào công trình theo kế hoạch thí nghiệm đã được chấp thuận.

5. Thống kê các công việc xây dựng được nghiệm thu trong kỳ báo cáo, công tác nghiệm thu giai đoạn (nếu có).

6. Thống kê các thay đổi thiết kế trên công trường trong kỳ báo cáo.

7. Thống kê những tồn tại, khiếm khuyết về chất lượng, sự cố công trình (4) trong kỳ báo cáo (nếu có); các tồn tại, khiếm khuyết về chất lượng đã được khắc phục trong kỳ báo cáo. Đánh giá về nguyên nhân, biện pháp, kết quả khắc phục theo quy định.

8. Đề xuất, kiến nghị về tiến độ, nhân sự, thiết kế và các vấn đề kỹ thuật khác.

TẢI MIỄN PHÍ MẪU EXCEL QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ THI CÔNG

TẢI MIỄN PHÍ MẪU BÁO CÁO TUẦN THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Cách quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình hiệu quả

Bài toán quản lý tiến độ thi công vẫn luôn là vấn đề đau đầu của rất nhiều các chủ dự án, các cấp quản lý công trường. 

Hiện trạng quản lý tiến độ thi công trong doanh nghiệp Xây dựng 

Đại dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp & gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động Kinh doanh của các doanh nghiệp Xây dựng suốt nửa năm qua.

Rất nhiều công trình, dự án phải tạm dừng hoặc giảm tần suất thi công đảm bảo quy định giãn cách của Chính phủ. 

Lockdown khiến giá vật tư đội lên, công tác vận chuyển đến công trình gặp khó khăn. Chưa kể với khối lượng công việc lớn, luồng thông tin chậm trễ, không cập nhật kịp thời, thi công kéo dài dẫn đến mất kiểm soát về mặt chi phí.

Quản lý tiến độ thi công công trình xây dựng trên Mobile với FastWork 

Là giải pháp On Cloud, phần mềm FastWork Project For Contractors hỗ trợ quản lý thật dễ dàng mọi vấn đề nằm trong dự án xây dựng, thi công công trình chỉ trên 1 app. Kết nối xuyên suốt – realtime giữa đội ngũ văn phòng & đội ngũ thi công công trường thông qua điện thoại di động.

Theo dõi chi tiết hình ảnh thi công tại công trường trên Mobile
Theo dõi chi tiết hình ảnh thi công tại công trường trên Mobile

Tính năng chuyên sâu dành cho đội ngũ làm việc tại công trình

 • Chỉ huy công trình, kỹ sư giám sát truy cập và cập nhật thông tin qua Mobile app
 • Chấm công di động định vị vị trí, khuôn mặt tại công trình
 • Báo cáo tiến độ thi công hàng ngày (Lập nhật ký thi công)
 • Đa dạng mô hình báo cáo kiểm soát tiến độ thi công theo ngày/ tuần.

Quản lý tiến độ thi công công trình, khối lượng thi công

 • Quản lý chặt chẽ thời gian làm việc của nhân viên tại công trình thông qua dữ liệu chấm công trực tuyến được update realtime
 • Kiểm soát chặt chẽ tiến độ thi công tại từng hạng mục bao gồm chi tiết công việc, deadline, nhân sự thực hiện,…
 • Cảnh báo tức thời tình trạng chậm tiến độ 
 • Kiểm soát tiến độ chi tiết từng công tác thi công
 • Theo dõi chi tiết nhật ký thi công, hình ảnh thực tế từ công trình
 • Tra cứu tiến độ từng công tác đã thi công hàng ngày, hàng tuần, ….
 • Dễ dàng kiểm soát tiến độ dự án mọi lúc mọi nơi trên app di động

Quản lý tiến độ nghiệm thu, thanh toán (Chủ đầu tư, Thầu phụ)

 • Xác định chi tiết khối lượng nghiệm thu với chủ đầu tư
 • Dễ dàng tra cứu từng đợt nghiệm thu
 • Xác định khối lượng thanh toán với chủ đầu tư
 • Theo dõi chi tiết từng đợt thanh toán
 • Kiểm soát được tiến độ nghiệm thu – thanh toán với Chủ đầu tư
 • Xác định khối lượng nghiệm thu với Nhà thầu phụ
 • Dễ dàng tra cứu các đợt nghiệm thu với Nhà thầu phụ
 • Xác định khối lượng thanh toán với Thầu phụ
 • Theo dõi các đợt thanh toán với Thầu phụ
 • Kiểm soát được tiến độ nghiệm thu – thanh toán với Nhà thầu phụ

Và còn rất nhiều tính năng hỗ trợ hiệu quả quá trình quản lý dự án thi công xây dựng công trình.

Gợi ý tìm đọc thêm: Chọn lọc 5 phần mềm quản lý tiến độ thi công công trình hiệu quả

Tải Free: Tài liệu phục vụ đào tạo bồi dưỡng kiến thức áp dụng BIM (mới nhất)

Là đơn vị đi đầu trong cung cấp các giải pháp CNTT hỗ trợ quản trị & điều hành doanh nghiệp, FastWork tự hào đã đồng hành thành công cùng hơn 3500+ khách hàng với những doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng tiêu biểu như: T&T Group, DELTA, ACEFIC5, FACCO, Xây dựng Quê Hương, Tân Cảng số 1, XCONS, BISCONS, DAIVIETCONS, Thép Tân Khánh, Thịnh Cường….

Quý doanh nghiệp quan tâm đến giải pháp FastCons, vui lòng liên hệ Hotline 0983 089 715 hoặc điền thông tin vào Form đăng ký dưới đây để nhận tư vấn miễn phí từ đội ngũ FastWork.

Đăng ký tư vấn

Leave a Reply