Giới thiệu FastSales – Phần mềm quản lý bán hàng trực tuyến cho doanh nghiệp B2B

FastWork Sales – Phần mềm quản lý bán hàng trực tuyến ra đời với sứ mệnh giúp các doanh nghiệp B2B, quản lý bán hàng hiệu quả thông qua công tác quản lý các nghiệp vụ: Nhập hàng, bán hàng, trả hàng, kho hàng, công nợ… được phát triển chuyên biệt cho các mô hình kinh doanh B2B, nên FastWork Sales  chú trọng nhiều trong công tác quản lý hợp đồng, doanh thu và khách hàng.

FastWork Sale ( FastSale) là gì?

FastSale là phần mềm quản lý bán hàng trực tuyến chuyên biệt dành cho doanh nghiệp B2B, được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư FastWork và được tích hợp vào phần mềm quản trị doanh nghiệp FastWork.

Phần mềm FastSale cung cấp đầy đủ các chức năng xử lý nghiệp vụ bán hàng như: Nhập hàng, bán hàng, trả hàng, kho hàng, công nợ…. giúp doanh nghiệp quản lý bán hàng hiệu quả. 

Đặc biệt, FastSale cung cấp nhiều hệ thống báo cáo đa dạng, chuyên sâu, cung cấp dữ liệu tức thời, mọi lúc mọi nơi, nhanh chóng và chính xác, giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược bán hàng hiệu quả.

FastSale có thể sử dụng độc lập hoặc tích hợp dữ liệu đồng thời cùng với FastWork để tạo ra hệ thống quản trị khách hàng xuyên suốt.

Phần mềm quản lý bán hàngFastSale có thể hoạt động độc lập hoặc liên kết với FastWork để tạo thành bộ công cụ quản trị và điều hành doanh nghiệp toàn diện

Xem thêm: FastWork Sale – Phần mềm quản lý bán hàng trực tuyến là gì? 

Khác với các phần mềm Quản lý bán hàng tại các điểm bán với người tiêu dùng phổ thông,… FastSale được phát triển là Phần mềm quản lý bán hàng chuyên biệt cho các doanh nghiệp kinh doanh theo mô hình B2B – làm việc với đối tác, doanh nghiệp có sử dụng hợp đồng trong quá trình kinh doanh. 

FastSale chú trọng nhiều hơn vào việc quản lý khách hàng, tình hình kinh doanh, khối lượng hợp đồng, cập nhật doanh số, doanh thu theo thời gian thực. FastSale cung cấp các báo cáo thống kê trực quan hóa theo chi nhánh, giúp lãnh đạo doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt tình hình kinh doanh trên toàn công ty và so sánh hiệu quả kinh doanh tại từng cơ sở, chi nhánh. 

Có thể bạn quan tâm: Đánh Giá 05 Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng Dễ Sử Dụng Nhất

Những tính năng nổi bật của phần mềm quản lý bán hàng Fast Sales

1. Quản lý bán hàng

FastSale giúp người dùng khởi tạo nhanh phiếu bán hàng trực tiếp khi có phát sinh giao dịch bán hàng ngay trên hệ thống phần mềm hoặc khởi tạo phiếu bán hàng từ hợp đồng FastWork (nếu liên kết với FastWork để đồng bộ dữ liệu).

Dễ dàng in đơn ngay trên hệ thống phần mềm hoặc xuất đơn ra File Excel.Khởi tạo nhanh phiếu bán hàng trực tiếp khi có phát sinh giao dịch bán hàng ngay trên hệ thống phần mềm

Cách quản lý bán hàng trên di động bằng phần mềm Fast Sales

2. Quản lý trả hàng

FastSale hỗ trợ thực hiện trả hàng nhập về kho khi có sự sự cố phát sinh thực tế ngay trên phần mềm. 

Phần mềm hỗ trợ tự động tăng tồn kho và giảm số liệu báo cáo khi nhập trả hàng.

Phần mềm quản lý bán hàng

3. Quản lý kho hàng

Phần mềm quản lý bán hàng FastSale cho phép xử lý đa dạng trên các bút toán

Hỗ trợ quản lý hàng hóa trong kho theo lô/date, theo tồn kho hiện tại: biết được chi tiết số lượng hàng hóa còn/hết bao nhiêu…?

Xuất báo cáo dữ liệu hàng xuất, nhập tồn ra bảng tính Excel

4. Quản lý công nợ

FastSale tự động ghi công nợ khi giao dịch bán hàng

Hỗ trợ xử lý công nợ đa dạng trên các bút toán công nợ theo nhu cầu thực tế

Tự động cập nhật giá trị thanh toán và tình trạng thanh toán cho hợp đồng được liên kết trên FastWork khi khách hàng thanh toán. 

Cung cấp các báo cáo thống kê công nợ theo khách hàng, phòng ban, nhân viên, sản phẩm…

Theo dõi công nợ tập trung trên một hệ thống

5. Báo cáo

FastSale cung cấp cho nhà quản lý nhiều góc nhìn đa dạng, nhiều chiều về hoạt động bán hàng trong doanh nghiệp thông qua hệ thống báo cáo chuyên sâu về thống kê bán hàng theo khu vực: đơn hàng, sản lượng, doanh thu…; Báo cáo bán hàng theo nhóm bán hàng; báo cáo bán theo sản phẩm… thể hiện dưới dạng biểu đồ tròn, cột, dạng bảng. 

Phần mềm quản lý bán hàngXem báo cáo tổng quan tình hình bán hàng theo ngày, theo tháng

Xem chi tiết các báo cáo bán hàng theo khách hàng, theo sản phẩm, theo nhân viên…

6. Liên kết đồng bộ dữ liệu với FastWork

Xem thêm: Nền tảng quản trị và điều hành doanh nghiệp FastWork

Dữ liệu từ phần mềm FastSale sẽ được đồng bộ với FastWork khi đáp ứng các điều kiện:

 • FastSale phải liên kết với FastWork bằng token key. 
 • Các tài khoản người dùng giữa 2 phần mềm phải đồng bộ với nhau (Trùng mã đăng nhập)
 • Người dùng đồng thời phải có cả tài khoản FastWork và FastSale. 

Phần mềm quản lý bán hàngLiên kết token key để đồng bô dữ liệu giữa FastWork với FastSale

Đồng bộ dữ liệu sản phẩm

 • Dữ liệu danh sách sản phẩm, các danh mục sản phẩm được cập nhật tại phần mềm FastSale sẽ được đồng bộ đồng thời về FastWork. Tuy nhiên, phần mềm không hỗ trợ đồng bộ khi nhập sản phẩm bằng excel.

Phần mềm quản lý bán hàngDữ liệu sản phẩm tại FastSale

Dữ liệu sản phẩm được đồng bộ tại FastWork

Đồng bộ dữ liệu đơn hàng

 • Đơn hàng trên FastSale có thể được khởi tạo từ hợp đồng FastWork
 • Đơn hàng được khởi tạo trên FastSale từ FastWork khi đáp ứng điều kiện: Cùng một tài khoản người dùng tham gia đồng thời FastWork và FastSale
 • Đơn hàng trên FastSale cũng chỉ có thể khởi tạo bởi người dùng, nếu người dùng đó có quyền khởi tạo đơn hàng
 • Nhân viên kinh doanh tại hợp động FastWork sẽ là nhân viên bán hàng trên đơn hàng FastSale

Đồng bộ dữ liệu khách hàng

 • Khách hàng được đồng bộ từ FastWork sang phần mềm quản lý bán hàng FastSale đồng thời khi đơn hàng được khởi tạo từ FastWork
 • Nhân viên phụ trách khách hàng tại FastSale sẽ là nhân viên kinh doanh phụ trách hợp đồng FastWork

Đồng bộ dữ liệu công nợ

 • Công nợ khách hàng trên FastSale được cập nhật tự động khi đơn hàng được tạo từ FastWork
 • Khi phát sinh bút toán Thu nợ trên FastSale, đồng thời giá trị hợp đồng được liên kết với đơn hàng tại FastWork sẽ được cập nhật đúng bằng giá trị thu nợ, và trạng thái thanh toán hợp đồng sẽ được chuyển về trạng thái đã thanh toán

Điểm khác biệt của FastWork Sales so với các phần mềm quản lý bán hàng khác

 • FastSale – Phần mềm quản lý bán hàng chuyên biệt cho doanh nghiệp có mô hình kinh doanh B2B.
 • Nằm trong nền tảng quản trị và điều hành doanh nghiệp FastWork nên FastSale dễ dàng liên kết với phần mềm: Work+, HRM +, CRM+,… để tạo thành bộ công cụ quản trị điều hành doanh nghiệp toàn diện.
 • FastSale có thể liên kết với FastWork CRM để xây dựng bộ công cụ quản lý bán hàng hiệu quả
 • Dễ dàng thực hiện nghiệp vụ bán hàng và quản lý hoạt động bán hàng: ghi đơn hàng, khởi tạo đơn hàng… ngay trên điện thoại cá nhân, dù ở bất cứ đâu. 
 • Fastsale tự động đồng bộ hóa dữ liệu (tự động cập nhật công nợ, trừ kho hàng,…) trên hệ thống FastWork
 • Fastsale hỗ trợ phân quyền người dùng chi tiết theo chức năng: ai làm gì, nhiệm vụ gì…

Xem thêm: Giới thiệu FastWork CRM – Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng trực tuyến

Kết luận

Không chỉ là phần mềm quản lý bán hàng thông thường, FastSale có thể liên kết với nhiều phần mềm khác để tạo thành bộ công cụ quản lý và điều hành toàn diện cho doanh nghiệp. 

+1500 doanh nghiệp đã ứng dụng Fast Sales vào quản lý quy trình và đạt được những hài lòng nhất định.

Liên hệ:0983 089 715 hoặc để lại thông tin đăng ký dưới Form để được tư vấn và nhận Demo trải nghiệm miễn phí ngay hôm nay. 

Đăng ký dùng thử

Leave a Reply