Tổng hợp 3 mẫu hợp đồng thử việc phổ biến năm 2020

By 29 Tháng Mười, 2020Tháng Ba 8th, 2021Kiến thức, Nhân sự

3 mẫu hợp đồng thử việc sau đây sẽ giúp nhà quản lý đánh giá hiệu quả nhân viên trong quá trình thử việc nhằm tìm được nhân tài thực sự cho doanh nghiệp. 

Hợp đồng thử việc là gì?

 Hợp đồng thử việc là gì?
Hợp đồng thử việc là gì?

Hợp đồng thử việc là văn bản ký kết thỏa thuận của người lao động và doanh nghiệp về thời gian thử làm việc. Văn bản này thường đính kèm quyền lợi và nghĩa vụ của cả 2 đối tượng với bên còn lại. Mẫu hợp đồng thử việc có thể được ký kết bằng văn bản hoặc xác nhận bằng miệng giữa các bên liên quan. Đây cũng được coi là một phần của hợp đồng lao động. 

Để đảm bảo quyền lợi của bản thân cũng như tránh vi phạm pháp luật, 2 bên ký kết hợp đồng thử việc cần cần lưu ý: 

 • Thời gian thử việc tối đa là 60 ngày đối với những ngành nghề có chuyên môn kỹ thuật cao và không quá 30 ngày với những công việc khác. 
 • Mức lương thử việc tối thiểu là 70% lương chính thức. 

Những thông tin cần có trong hợp đồng thử việc

 Những thông tin cần có trong hợp đồng thử việc
Những thông tin cần có trong hợp đồng thử việc

Hợp đồng thử việc để đảm bảo quyền lợi của người lao động và người sử dụng lao động trong quá trình thử việc và đào tạo.

Trong các mẫu hợp đồng thử việc bắt buộc phải có các thông tin sau:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Tên hợp đồng (Hợp đồng thử việc và đào tạo)
 • Thông tin người sử dụng lao đồng: Họ tên, CMND địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản,… nếu là doanh nghiệp cần thêm thông tin doanh nghiệp: Tên công ty, mã số thuế,…
 • Thông tin người lao động: Họ tên, CMND, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản,…
 • Thông tin công việc, thời gian bắt đầu: Thời gian cần đầy đủ, chính xác, rõ ràng. Mốc thời gian này sẽ được dùng làm thời gian bắt đầu tính lương thử việc cho nhân viên.
 • Chế độ làm việc: Chế độ làm việc bao gồm thời gian bắt đầu, kết thúc, lương, thưởng, các khoản đi kèm,….
 • Quyền và nghĩa vụ các bên 
 • Điều khoản thi hành
 • Chữ ký và xác nhận 

3 mẫu hợp đồng thử việc phổ biến nhất năm 2020

3 biểu mẫu hợp đồng thử việc phổ biến nhất năm 2020
3 biểu mẫu hợp đồng thử việc phổ biến nhất năm 2020

Cơ bản, các hợp đồng thử việc sẽ bao gồm những thông tin như đã liệt kê ở trên. Các form hợp đồng thử việc sẽ khác nhau về đối tượng lao động và người sử dụng lao động. Dựa vào đó có thể chia thành 3 mẫu hợp đồng:

Mẫu hợp đồng giữa cá nhân với cá nhân

Mẫu hợp đồng thử việc 2020 giữa cá nhân với cá nhân được ký kết giữa người sử dụng lao động là cá nhân bất kỳ, không phải doanh nghiệp. Thường hợp đồng này sẽ dành cho những người kinh doanh nhỏ lẻ hoặc thuê lao động cho gia đình.  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

BÊN A (NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG) :………………………..………

Quốc tịch: …………………………………………………………….………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………….

Số tài khoản: …………………………………………………………………….

Tại Ngân hàng: ………………………………………………………………….

BÊN B (NGƯỜI LAO ĐỘNG): …………….……………………………….

Ngày tháng năm sinh: ……………..………… Giới tính: ……………..……..

Quê quán: ………………………..………………………………………………

Địa chỉ thường trú:……………….……………………………………………..

Số CMND:…………… Ngày cấp: ……………… Nơi cấp:…………………

Trình độ: …………………………….. Chuyên ngành: …………………

Thỏa thuận ký kết Hợp đồng thử việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Ông (bà) ……….. làm việc theo loại Hợp đồng thử việc có thời gian là 03 tháng kể từ ngày …. tháng …. năm …. đến ngày …. tháng …. năm …………..

Tại địa điểm: …………………………………………………….

Công việc phải làm:

Điều 2: Chế độ làm việc:

Điều 3: Nghĩa vụ và các quyền lợi của người lao động:

1. Quyền lợi:

2. Nghĩa vụ:

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động:

1. Nghĩa vụ:

2. Quyền hạn:

Điều 5: Điều khoản thi hành:

– Hợp đồng thử việc này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản và có hiệu lực kể từ ngày …. tháng …. năm ….

Hợp đồng làm tại:……………………. 

Người lao động Người sử dụng lao động

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu hợp đồng giữa cá nhân với tập thể

 Mẫu hợp đồng giữa cá nhân với tập thể
Mẫu hợp đồng giữa cá nhân với tập thể

Hợp đồng thử việc có thể được viết thành văn bản hoặc lời nói

Mẫu hợp đồng thử việc này dành cho hình thức người sử dụng lao động là tập thể. Bởi vậy, các điều khoản trong hợp đồng này cần nghiêm ngặt và có tính pháp lý cao. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

BÊN A (NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG) :………………………..………

Đại diện:……………………………… Chức vụ:……………………………

Quốc tịch: …………………………………………………………….………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………

Số tài khoản: …………………………………………………………………….

Tại Ngân hàng: ………………………………………………………………….

BÊN B (NGƯỜI LAO ĐỘNG): …………….……………………………….

Ngày tháng năm sinh: ……………..………… Giới tính: ……………..……..

Quê quán: ………………………..………………………………………………

Địa chỉ thường trú:……………….……………………………………………..

Số CMND:…………… Ngày cấp: ……………… Nơi cấp:…………………

Trình độ: …………………………….. Chuyên ngành: …………………

Thỏa thuận ký kết hợp đồng thử việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Ông (bà) ……….. làm việc theo loại Hợp đồng thử việc có thời gian là 03 tháng kể từ ngày …. tháng …. năm …. đến ngày …. tháng …. năm …………..

Tại địa điểm: …………………………………………………….

Chức danh chuyên môn: ……………… Chức vụ: ……………….

Công việc phải làm:

Điều 2: Chế độ làm việc:

Điều 3: Nghĩa vụ và các quyền lợi của người lao động:

1. Quyền lợi:

– Mức lương thử việc:

– Phụ cấp: Tự túc

– Hình thức trả lương: Trả 01 lần vào ngày 15 hàng tháng;

– Nghỉ hàng tuần: 01 ngày (Chủ Nhật)

– Chế độ đào tạo

– Những thỏa thuận khác

2. Nghĩa vụ:

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động:

1. Nghĩa vụ:

2. Quyền hạn:

Điều 5: Điều khoản thi hành:

– Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng thử việc này thì áp dụng theo quy định của nội quy lao động và pháp luật lao động;

– Hợp đồng thử việc này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản và có hiệu lực kể từ ngày …. tháng …. năm ….

Hợp đồng làm tại:……………………. 

Người lao động Người sử dụng lao động

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu hợp đồng thử việc bằng tiếng anh

 Hợp đồng thử việc bằng tiếng anh
Hợp đồng thử việc bằng tiếng anh

Sau thời gian theo hợp đồng thử việc, nếu người lao động có thể đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động, 2 bên sẽ ký hợp đồng làm việc chính thức.

Với những doanh nghiệp nước ngoài hoặc hoạt động dưới dạng đa quốc gia, quốc tế, mẫu hợp đồng thử việc bằng tiếng anh hay được sử dụng. Những người lao động cũng cần thông thạo ngôn ngữ để nắm bắt rõ về nội dung hợp đồng trước khi ký kết. 

…. ONE MEMBER COMPANY LIMITEDNUMBER: …SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAMIndependence – Freedom – Happiness========================

LABOUR CONTRACT

We are :

The Employer: …… ONE MEMBER COMPANY LIMITED
Represented by: Mr. …………………….. Nationality: Vietnam
Position: General Director
Address: No …., …… Street,…….
Tel: …………………………………………..
The employee: Mrs. …
Date of birth 
Permanent residence 
Temporary residence address 
ID Card No 

Agree to sign this labour contract (below This contract) and commit to implement the following provisions :

Article 1 : Duration and work of the Contract

Type of the labour contract: Labour Contract
From: To:
Place of work qualification: Company’s office and other place according to the decision of company
Position:
Department:
Job description : According to the assignment of leaders and labor regulations.Collective labour agreement and the regulation, the regulations of the relevant company . “Leader” is the highest management of an array of work.
Type of the labour contract : After the probationary period, the two sides will review and agree on the signing of the formal labour contract based on the results of the evaluation ò the employee in probation period.

Article 2: Work regime

 1. Time of work : 44 hours/week
 2. The company will be provided equipment/tools depending on your work in detail.

Article 3: Obligations and Rights of the Employee :

 1. Rights :
 • Transportation means: Self-sufficed
 • In probation period
 1. Main basic salary : …………………. VND.
 2. Allowance include 
 • Method of Payment
 • Time of payment
 • Time of overtime

ARTICLE 4: RIGHTS OF THE EMPLOYER

ARTICLE 5: GENERAL

This Contract is made in three (03) originals in Vietnamese of the same legal validity. Each Party shall keep two versions Party A keeps two (2) copies and Party B keeps one (1) for implementation.

This contract is made and signed at the Number 7, Bang Lang 1, Vincom Village Eecology Urban Area, Viet Hung Ward, Hanoi city

Hanoi, date……….. month …………….. year 2014

PRPOBATIONARY PERSON(Sign and full name)
EMPLOYER(Sign and full name)General Director

Trên đây là 3 mẫu hợp đồng thử việc chuyên nghiệp nhất năm 2020. Sau khi có hợp đồng, nhân viên có thể bắt đầu làm việc. Để kiểm soát và đánh giá nhân viên tốt nhất, các doanh nghiệp nên sử dụng FastWork HRM – Phần mềm quản lý nhân sự.

Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ trong công tác tuyển dụng ứng viên đến quản lý và theo dõi quá trình làm việc của nhân viên tại doanh nghiệp, FastWork HRM đang là một trong những phần mềm quản lý – đánh giá nhân sự được nhiều doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn thời công nghệ số. 

Ngoài những lợi ích về mặt quản lý, đánh giá  nhân sự, FastWork HRM còn mang đến cho doanh nghiệp nhiều lợi ích về mặt quản lý hiệu suất nhân viên, thời gian làm việc, công việc… Điền thông tin tại Đăng ký tư vấn hoặc liên hệ hotline 098-308-9715 để nhận tài khoản Demo Free phần mềm FastWork HRM.

Hy vọng thông qua bài viết ban lãnh đạo doanh nghiệp sẽ có những đánh giá chính xác cũng như chọn được cho mình các mẫu hợp đồng thử việc hiệu quả nhất.
>>> Xem thêm bài viết: Hợp Đồng Thử Việc Và Những Điều Cần Phải Biết

Đăng ký tư vấn

Leave a Reply