Lộ trình thăng tiến nghề nhân sự: Những điều bạn cần biết! (Phần 2)

By 30 Tháng Năm, 2022Tháng Sáu 4th, 2022Kiến thức, Nhân sự

Tiếp nối Phần 1: Con đường sự nghiệp nhân sự hiện đại & cách lập bản đồ lộ trình thăng tiến nghề nhân sự

4. Lựa chọn con đường sự nghiệp nhân sự

Để giúp bạn xây dựng lộ trình thăng tiến nghề nhân sự phù hợp, chúng tôi đã liệt kê một số ví dụ. Bạn có thể tham khảo và ứng dụng để phát triển lộ trình theo chiều dọc hoặc chiều ngang.

Một bước di chuyển thẳng đứng đề cập đến quá trình phát triển nghề nghiệp khi bạn nâng cao một cấp độ. Trong khi đó, di chuyển ngang đề cập đến thời điểm bạn đang hướng tới một vị trí khác (hoặc một hồ sơ chức năng) ở cấp độ tương tự như vai trò hiện tại của bạn. Để tìm ra các lựa chọn nghề nghiệp của bạn, tốt nhất nên bắt đầu từ vị trí hiện tại của bạn.

Nghề nghiệp nhân sự ở nhóm Nhà cung cấp dịch vụ

Đây là những vai trò trong các trung tâm Dịch vụ được chia sẻ, thường là quản lý cấp trung và cấp cơ sở – có thể bao gồm các vị trí như Trưởng phòng nhân sự, Quản trị chấm công, Người quản lý lợi ích  hoặc Giám đốc phát triển nhân sự bền vững.

Một chuyên gia trong vai trò hỗ trợ Dịch vụ chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ nhanh chóng, đáp ứng đúng – đủ & chất lượng các nhu cầu. Chuyên gia này cần phải cam kết với khách hàng và đảm bảo trải nghiệm nhất quán, có thể lặp lại hoặc mở rộng. Để thành công trên con đường sự nghiệp Dịch vụ Nhân sự, bạn cần có:

Các kỹ năng và hành vi liên quan đến bốn năng lực cốt lõi:

 • Tập trung vào khách hàng (Business Acumen)
 • Có thể chuyển dữ liệu và phân tích thành giá trị cho doanh nghiệp (Kiến thức về dữ liệu)
 • Có cái nhìn sâu rộng về các nền tảng và công nghệ nhân sự khác nhau (Kỹ thuật số)
năng lực cốt lõi của nhân sự trong doanh nghiệp cung cấp dịch vụ

Năng lực chức năng và các kỹ năng liên quan đến vai trò bao gồm kiến thức về:

 • Lương thưởng và phúc lợi, bảng lương
 • Hoạt động nhân sự
 • Kỹ năng quản lý dự án
 • Phương thức phát triển linh hoạt (Mô hình Agile)

Nói chung, các năng lực chức năng liên quan sẽ phụ thuộc nhiều vào vai trò thực tế mà bạn thực hiện. Bạn có thể tham khảo một số con đường sự nghiệp khả thi bạn có thể thực hiện trong hồ sơ Nhà cung cấp Dịch vụ Nhân sự bên dưới.

Ví dụ về vai trò hiện tại

Các biến động dọc tiềm năng trong ngắn hạn

Di chuyển theo chiều dọc tiềm năng trong dài hạn

Di chuyển ngang tiềm năng

Quản trị viên lợi ích

Benefits Administrator

Giám đốc lợi ích

Benefits Manager

Trưởng phòng Nhân sự

HR Ops Manager

Nhà nghiên cứu tài năng/Quản trị viên HR/ Quản trị viên L&D

Talent ResearcherHR AdministratorOD/L&D Administrator

Quản trị bảng công

Payroll Administrator

Trưởng nhóm tính lương

Payroll Team Lead

Trưởng phòng quản lý bảng lương

Payroll Head

Nhà nghiên cứu tài năng/Quản trị viên HR/ Quản trị viên L&D

Talent ResearcherHR AdministratorOD/L&D Administrator

Trưởng phòng Nhân sự

HR Ops Manager

Người quản lý dịch vụ được chia sẻ

Shared Services Manager

Điều hành dịch vụ toàn cầu

Global Services Executive

Chuyên gia L&D cấp cao của HRBP

Senior HRBPL&D Specialist

Quản trị viên lợi ích

Hãy cùng xem xét kỹ hơn lộ trình thăng tiến nghề nhân sự của Quản trị viên lợi ích. Những người này chịu trách nhiệm xây dựng các kế hoạch lợi ích có chất lượng cho tổ chức cũng như tìm kiếm các chương trình lợi ích mới, cải tiến các chương trình hiện có và giám sát, theo dõi việc quản lý lợi ích.

Các trách nhiệm chính của vai trò này bao gồm:

 • Thực hiện các hoạt động hàng ngày của các chương trình lợi ích nhóm để duy trì sự xuất sắc của việc cung cấp dịch vụ lợi ích;
 • Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc liên quan đến lợi ích và đưa ra hướng dẫn về cách nhân viên có thể tối ưu hóa lợi ích nhận được từ tổ chức;
 • Giúp duy trì và cải thiện sự tương tác, sự hài lòng của nhân viên với các chương trình phúc lợi được xây dựng kỹ lưỡng.

Người quản lý lợi ích

Trong ngắn hạn, Quản trị viên lợi ích có thể trở thành Người quản lý lợi ích, người phát triển, thực hiện và duy trì các chương trình, chính sách và thủ tục về lợi ích cho một tổ chức. Người quản lý phúc lợi đảm bảo rằng các chương trình phúc lợi đáp ứng nhu cầu của nhân viên, tuân thủ các yêu cầu pháp lý và hiệu quả về chi phí.

Các trách nhiệm chính của vai trò này bao gồm:

 • Tư vấn cho nhân viên về các vấn đề liên quan đến quyền lợi để đảm bảo họ được trang bị những kiến ​​thức cần thiết;
 • Thiết kế mới và cải tiến các chương trình phúc lợi hiện có để đảm bảo tổ chức có thể cạnh tranh với các đối thủ trong việc tuyển dụng và giữ chân nhân tài;
 • Đảm bảo các chương trình lợi ích đáp ứng nhu cầu của tổ chức và duy trì sự tuân thủ luật pháp và quy định của tiểu bang / quốc gia.

Trưởng phòng Nhân sự

Theo thời gian, Người quản lý lợi ích có thể chuyển sang vai trò Người quản lý hoạt động nhân sự. Vai trò này chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện thành công các quy trình và công nghệ nhân sự để mang lại trải nghiệm tối ưu cho nhân viên. Các trách nhiệm chính của vai trò này bao gồm:

 • Giám sát các hoạt động hàng ngày của Phòng Nhân sự;
 • Báo cáo và theo dõi việc cung cấp dịch vụ nhân sự để đảm bảo nhân viên có trải nghiệm tối ưu và cung cấp dịch vụ hiệu quả về chi phí;
 • Chịu trách nhiệm thiết kế, giám sát và cải tiến các quy trình, chính sách và công nghệ nhân sự theo thời gian.

Nghề nghiệp nhân sự trong Nhà cung cấp giải pháp

Chúng bao gồm các vai trò trong Trung tâm Xuất sắc Toàn cầu hoặc các nhóm Học tập & Phát triển. Các vị trí mà bạn có thể đảm nhận có thể là chuyên gia L&D, Chuyên gia quản lý quan hệ lao động, Quản trị viên dữ liệu hoặc Người hỗ trợ.

Một chuyên gia trong vai trò Nhà cung cấp Giải pháp chịu trách nhiệm thiết kế các hoạt động nhân sự đáp ứng các nhu cầu của doanh nghiệp theo cách hợp lý, được cân nhắc tốt và thực tế. Họ có thể thúc đẩy các giải pháp nhân sự trong toàn doanh nghiệp trên quy mô lớn. Để thành công trong vai trò Nhà cung cấp giải pháp, bạn cần có:

Các kỹ năng và hành vi liên quan đến bốn năng lực cốt lõi:

 • Đặt các xu hướng nhân sự có liên quan trong bối cảnh kinh doanh (Business Acumen);
 • Tối ưu hóa thiết kế công nghệ và xây dựng văn hóa kỹ thuật số (Digital Dexterity);
 • Áp dụng kiến thức Nhân sự một cách có ý nghĩa để thúc đẩy hoạt động của doanh nghiệp (Business Acumen).
Lộ trình thăng tiến nhân sự - 02

Năng lực chức năng và các kỹ năng liên quan đến vai trò bao gồm kiến thức về:

 • Sự đa dạng, công bằng, hòa nhập & gắn bó
 • Học tập & Phát triển
 • Thu nhận tài năng
 • Thu thập và chuẩn bị dữ liệu
 • Thay đổi cách quản lý

Những nghề nghiệp tiềm năng cho người hành nghề nhân sự với hồ sơ Nhà cung cấp giải pháp có thể là:

Ví dụ về vai trò hiện tại

Các biến động dọc tiềm năng trong ngắn hạn

Di chuyển theo chiều dọc tiềm năng trong dài hạn

Di chuyển ngang tiềm năng

Chuyên gia OD

OD Specialist

Quản lý OD

OD Manager

Trưởng phòng OD

OD Head

HRM

Nhà tư vấn DEIB

DEIB Consultant

Chuyên gia DEIB

DEIB Specialist

Giám đốc DEIB

Chief DEIB Officer

Phát triển tổ chức

HRBP

Organizational Development
HRBP

Thu hút nhân tài

Talent Acquisition

Giám đốc tài năng

Talent Manager

Trưởng phòng Tài năng

Head of Talent

HRBP

 Human Resource Business Partner

Chuyên gia Phát triển Tổ chức (OD)

Là một chuyên gia Phát triển Tổ chức (OD), nhiệm vụ của bạn là đảm bảo cải tiến tổ chức liên tục cho tất cả các phòng ban. Bao gồm các công việc:

 • Phát triển và thực hiện các chương trình OD nhằm gắn kết lực lượng lao động với các chiến lược và mục tiêu kinh doanh chính;
 • Tối ưu hóa hiệu quả của tổ chức thông qua các biện pháp can thiệp kịp thời và thích hợp;
 • Huấn luyện và tư vấn các nhóm và cá nhân về giải quyết các thách thức của tổ chức.

Giám đốc Phát triển Tổ chức (OD)

Trước mắt, một chuyên viên OD có thể trở thành Giám đốc OD, người chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo và phát triển cho nhân viên công ty. Họp hội đồng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến OD và tạo điều kiện cho các can thiệp trong toàn tổ chức.

Các trách nhiệm chính của Người quản lý OD là:

 • Thiết kế các chương trình phát triển dựa trên nhu cầu của nhân viên để tối ưu hóa hiệu quả làm việc của nhân viên;
 • Tư vấn cho lãnh đạo doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến hoạt động, phát triển tổ chức và phát triển năng lực lãnh đạo;
 • Đảm bảo cải tiến liên tục các chương trình phát triển dựa trên phản hồi, đánh giá và cập nhật các phương pháp hay nhất.

Trưởng phòng phát triển tổ chức

Theo thời gian, Giám đốc OD có thể chuyển sang vị trí Trưởng phòng Phát triển Tổ chức. Họ quản lý và hỗ trợ việc đánh giá nhu cầu của tổ chức. Họ cũng thiết kế, thực hiện và đánh giá các biện pháp can thiệp nhằm tối ưu hóa hiệu quả của lực lượng lao động.

Các trách nhiệm chính của vai trò này bao gồm:

 • Giám sát hoạt động của bộ phận Phát triển Tổ chức, bao gồm quản lý hiệu suất và tuyển dụng nhân viên;
 • Cho vay kiến ​​thức chuyên môn của họ về thiết kế lực lượng lao động, văn hóa, hành vi, cũng như các quy trình làm việc để hỗ trợ xây dựng một chiến lược phù hợp với tương lai;
 • Thiết kế và thực hiện các can thiệp OD thu hẹp khoảng cách giữa trạng thái hiện tại của tổ chức và trạng thái mong muốn của tổ chức.

Giám đốc nhân sự

Bên cạnh những bước chuyển mình theo chiều dọc, một chuyên gia OD cũng có thể chuyển sang một con đường khác để trở thành Giám đốc Nhân sự. Người này lập kế hoạch, chỉ đạo và điều phối việc điều hành bộ phận nhân sự. Bao gồm tuyển dụng, đào tạo nhân viên, bồi thường và phúc lợi,…

Các trách nhiệm chính của vai trò này là:

 • Quản lý việc thực hiện từ đầu đến cuối của Chuỗi giá trị nhân sự, bao gồm các hoạt động như tuyển dụng, học tập, quan hệ lao động và lương thưởng;
 • Phối hợp với các trưởng bộ phận khác để giải quyết nhu cầu nhân sự, xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo phù hợp;
 • Hỗ trợ đội ngũ lãnh đạo khi phát triển và thực hiện các chiến lược nhân sự và tài năng.

Lộ trình thăng tiến nghề nhân sự trong hồ sơ Cố vấn

Chúng bao gồm các vai trò như Đối tác kinh doanh nhân sự địa phương, nhà tư vấn, Giám đốc nhân sự và HRBP toàn cầu.

Một chuyên gia trong vai trò Cố vấn rất đáng tin cậy. Họ đưa ra những lời khuyên chắc chắn, đúng đắn và được cân nhắc kỹ lưỡng, phù hợp với bối cảnh và nhu cầu của tổ chức. Để thành công trong vai trò cố vấn, bạn cần có:

Các kỹ năng và hành vi liên quan đến bốn năng lực cốt lõi:

 • Có nhận thức thực tế về kinh doanh và thương mại (Business Acumen)
 • Sử dụng dữ liệu để thúc đẩy Nhân sự dựa trên bằng chứng (Kiến thức về Dữ liệu)
 • Có thể điều chỉnh nhu cầu của các bên liên quan bên ngoài và bên trong (Business Acumen)
lộ trình thăng tiến nhân sự - 01

Năng lực chức năng và các kỹ năng liên quan đến vai trò bao gồm kiến thức về:

 • Tư vấn nhân sự
 • Quản lý nhân sự
 • Quản lý kinh doanh
 • Giao tiếp
 • Kỹ năng kể chuyện và thuyết trình

Dưới đây là một số vai trò và con đường sự nghiệp trong hồ sơ Cố vấn:

Ví dụ về vai trò hiện tại

Các biến động dọc tiềm năng trong ngắn hạn

Di chuyển theo chiều dọc tiềm năng trong dài hạn

Di chuyển ngang tiềm năng

HRBP

Human Resource Business Partner

HRM

HRBP cấp cao (Senior HRBP)

Giám đốc nhân sự HRBP toàn cầu

Global HRBP

Giám đốc HR Ops

HR Ops Manager

HR Officer

Cán bộ nhân sự

HRBP

Human Resource Business Partner

HRM, HRBP cấp cao

HRM
Senior HRBP

Tư vấn L&D, Tư vấn OD

L&D Consultant
OD Consultant

Cán bộ nhân sự

Ví dụ, Cán bộ Nhân sự là chuyên gia nhân sự cấp trung, chịu trách nhiệm về nhiều nhiệm vụ hoặc tập trung vào một lĩnh vực của Nhân sự. Họ thuê, đào tạo và hỗ trợ tài sản quan trọng nhất của tổ chức, cụ thể là con người của tổ chức, để nâng cao hơn nữa văn hóa và sứ mệnh của tổ chức.

Các trách nhiệm chính của vai trò này bao gồm:

 • Hướng dẫn đội ngũ quản lý về việc lập và thực hiện các chính sách và thủ tục nhân sự;
 • Tích cực tham gia vào việc tuyển dụng và giữ chân nhân viên để đảm bảo tổ chức có nhân tài cần thiết để phát triển mạnh mẽ;
 • Duy trì các tiêu chuẩn tại nơi làm việc và chăm sóc sức khỏe, sự an toàn và sự hài lòng của nhân viên tại nơi làm việc;
 • Chịu trách nhiệm giải trình đầu cuối đối với các quy trình hành chính nhân sự.

HR đối tác kinh doanh

Bước tiếp theo trong con đường sự nghiệp của một Chuyên viên Nhân sự sẽ là Đối tác Kinh doanh Nhân sự (HRBP). Người này đóng vai trò là người liên lạc chiến lược giữa bộ phận nhân sự và doanh nghiệp. Các trách nhiệm chính của vai trò này là:

 • Cho phép người quản lý trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan đến tổ chức, con người và thay đổi;
 • Tối ưu hóa hiệu quả của tổ chức thông qua việc áp dụng các quy trình nhân sự như thiết kế tổ chức và hoạch định chiến lược;
 • Hướng dẫn và tư vấn cho doanh nghiệp về việc thực hiện các chính sách, thông lệ và quy trình nhân sự.

Đối tác kinh doanh nhân sự cấp cao

Theo thời gian, HRBP có thể thăng tiến để trở thành HRBP Cấp cao. Còn được gọi là Phó Giám đốc Nhân sự hoặc Giám đốc Nhân sự tại một tổ chức lớn, họ cùng đội ngũ điều hành và sử dụng kiến ​​thức kinh doanh để đảm bảo rằng Nhân sự giúp tổ chức đạt được mục tiêu của mình.

Các trách nhiệm chính bao gồm:

 • Hoạt động như một đối tác kinh doanh chiến lược để gắn trọng tâm nhân sự với chiến lược kinh doanh và các ưu tiên;
 • Tối ưu hóa hiệu quả của tổ chức thông qua việc áp dụng các quy trình nhân sự như thiết kế tổ chức và hoạch định chiến lược;
 • Hướng dẫn và tư vấn cho doanh nghiệp về việc thực hiện các chính sách, thông lệ và quy trình nhân sự.

Tiến xa hơn trên lộ trình thăng tiến nghề nhân sự là Global HRBP. Các trách nhiệm chính của vai trò này phần lớn tương tự như các trách nhiệm của HRBP Cấp cao. Tuy nhiên, HRBP toàn cầu hoạt động ở cấp độ quốc tế.

Sự nghiệp nhân sự trong hồ sơ Chiến lược

Vai trò này hoạt động trên nhiều chức năng hoặc ngành nghề kinh doanh, chẳng hạn như Giám đốc điều hành nhân sự tại địa phương và các nhóm lãnh đạo CoE toàn cầu. Các vị trí bạn có thể đảm nhận bao gồm Trưởng phòng Tài năng, Giám đốc Dịch vụ Chia sẻ, Giám đốc Quan hệ Nhân viên hoặc Giám đốc Nhân sự.

Một chuyên gia trong vai trò Nhà chiến lược là người đóng góp quan trọng vào chiến lược kinh doanh và là đối tác trong việc định hình tương lai của tổ chức. Họ xây dựng chiến lược nhân sự và đảm bảo rằng doanh nghiệp có nguồn nhân lực cần thiết để phát triển mạnh mẽ trong hiện tại và tương lai. 

Để thành công trong vai trò Nhà chiến lược, bạn cần:

Các kỹ năng và hành vi liên quan đến bốn năng lực cốt lõi:

 • Định hình các chiến lược nhân sự với thông tin chi tiết có tác động và theo hướng dữ liệu (Data Literacy)
 • Thể hiện tầm nhìn và sứ mệnh của doanh nghiệp (Vận động nhân dân)
 • Bảo vệ các giá trị, đạo đức và các hoạt động bền vững của tổ chức (Vận động nhân dân)
Lộ trình thăng tiến nhân sự - 04

Năng lực chức năng và các kỹ năng liên quan đến vai trò bao gồm kiến thức về:

 • Quản lý nhân sự
 • Chiến lược nhân sự
 • Kỹ năng lãnh đạo
 • Quản lý tinh gọn

Các lựa chọn lộ trình thăng tiến nghề nhân sự tiềm năng cho các chuyên gia trong hồ sơ chức năng Chiến lược có thể là:

Ví dụ về vai trò hiện tại

Các biến động dọc tiềm năng trong ngắn hạn

Di chuyển theo chiều dọc tiềm năng trong dài hạn

Di chuyển ngang tiềm năng

Trưởng nhóm OD

Organization Development Head

Trưởng phòng Nhân sự

Giám đốc nhân sự

CHRO

Chief Human Resources Officer

Giám đốc Đa dạng

Giám đốc Học tập

Chief Diversity Officer
Chief Learning Officer

Giám đốc Học tập

Chief Learning Officer

Trưởng phòng Nhân sự

Giám đốc nhân sự

Head of HR
HR Director

CHRO

Chief Human Resources Officer

Trưởng phòng OD

Giám đốc Đa dạng

OD Head
Chief Diversity Officer

Giám đốc Học tập

Đây là một giám đốc điều hành C-suite chịu trách nhiệm quản lý học tập trong một tổ chức. Họ tạo ra và định hướng chiến lược học tập của tổ chức dựa trên nhu cầu của lực lượng lao động và doanh nghiệp.

Các trách nhiệm chính của vai trò này bao gồm:

 • Quản lý và chỉ đạo bộ phận L&D trong các hoạt động tác nghiệp và chiến lược của họ;
 • Đảm bảo rằng nhân viên được trang bị kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để thành công trong công việc;
 • Giải quyết các nhu cầu phát triển của tổ chức bằng cách xác định khoảng cách về kỹ năng và các yêu cầu đào tạo, gắn kết các hoạt động L&D với chiến lược tổ chức, soạn thảo chiến lược L&D và đảm bảo ngân sách để thực hiện chiến lược này.

Giám đốc nhân sự

Trước mắt, Chief Learning Officer có thể trở thành Giám đốc Nhân sự, người quản lý các chính sách, hoạt động và nhân viên của bộ phận nhân sự. Họ đóng góp vào chiến lược tổng thể của công ty bằng cách tư vấn cho hội đồng quản trị về các ý nghĩa nhân sự trong các quyết định của mình.

Các trách nhiệm chính của Giám đốc Nhân sự là:

 • Đảm bảo tuân thủ pháp luật và thực hiện thành công sứ mệnh và chiến lược nhân tài của tổ chức;
 • Điều chỉnh chiến lược nhân sự với chiến lược tổng thể để đảm bảo rằng các chính sách và quyết định về con người phục vụ lợi ích tốt nhất của tổ chức;
 • Tư vấn cho các nhà lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp về sự phát triển nhân sự và ảnh hưởng của chiến lược, chính sách và quy trình đối với nhân viên và văn hóa tổ chức.

Giám đốc nhân sự cấp cao

Đây là nhà lãnh đạo nhân sự và văn hóa của một tổ chức. Họ được biết đến với nhiều cái tên, chẳng hạn như Giám đốc Nhân sự, Giám đốc Nhân tài, hoặc Phó Giám đốc Nhân sự. Các trách nhiệm chính của vai trò này là:

 • Giám sát chức năng chiến lược và gắn kết của bộ phận nhân sự như một đội;
 • Đóng vai trò là đối tác chiến lược quan trọng của tổ chức để đảm bảo chiến lược nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh;
 • Xây dựng một nền văn hóa tổ chức toàn diện và đa dạng để tạo ra một nơi làm việc mà mọi nhân viên đều cảm thấy được chào đón, có giá trị và được tôn trọng.

Di chuyển qua các hồ sơ

Trong nhiều tổ chức, đặc biệt là trong các công ty nhỏ và đang phát triển, vai trò của các chuyên gia nhân sự có thể trải dài trên nhiều hồ sơ khác nhau.

Nhân sự tổng quát

Đây là một chuyên gia cấp trung thực hiện các trách nhiệm bao gồm tuyển dụng, lương thưởng và lợi ích, quản trị nhân sự trong doanh nghiệp.

Các trách nhiệm chính của nhân sự tổng quát là:

 • Chịu trách nhiệm tuyển dụng, giới thiệu, đào tạo và quản lý nhân viên để đảm bảo tổ chức có và giữ được nhân tài cần thiết để thành công;
 • Quản lý các quy trình quản lý khác nhau, bao gồm bồi thường và phúc lợi, đơn xin hợp pháp hoặc nghỉ phép và vắng mặt;
 • Hướng dẫn và tư vấn cho doanh nghiệp về việc thực hiện các chính sách, thông lệ và quy trình nhân sự.

Thư ký phòng nhân sự

Trợ lý Nhân sự giám sát các hoạt động quản trị và nhân sự hàng ngày của một tổ chức. Các trách nhiệm chính của vai trò này bao gồm:

 • Hỗ trợ các hoạt động hàng ngày của bộ phận nhân sự;
 • Cập nhật và duy trì các tệp, hồ sơ và tài liệu nhân sự chính xác;
 • Hỗ trợ văn thư và hành chính cho giám đốc điều hành nhân sự, nhân viên và ứng viên liên quan đến các chính sách nhân sự tiêu chuẩn, lợi ích, quy trình tuyển dụng, v.v.

Chuyên gia nhân sự

Đây là một chuyên gia nhân sự có chuyên môn trong một lĩnh vực nhân sự cụ thể như tuyển dụng, lao động và quan hệ nhân viên hoặc lương thưởng và lợi ích. Các Chuyên gia Nhân sự thường là một phần của các nhóm Nhân sự lớn hơn. Các trách nhiệm chính của vị trí này bao gồm:

 • Thiết kế các quy trình và chính sách hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn;
 • Tham gia vào các giao tiếp của nhân viên xung quanh công việc;
 • Phân tích và đánh giá các hoạt động trong lĩnh vực của họ để đưa ra các cải tiến.

Xem tiếp Phần 3: Các ví dụ về Lộ trình thăng tiến nghề nhân sự

Leave a Reply