null

Giới thiệu

Quản lý báo giá bằng giấy tờ, email… làm dễ thất lạc và khó tìm kiếm. Với FastWork, doanh nghiệp sẽ dễ dàng tìm kiếm, quản lý thông tin, hiệu lực, trạng thái, số lần sửa đổi báo giá… theo từng khách hàng

Khả năng quản lý báo giá

quản lý báo giá

Quản lý toàn bộ danh sách

null

Quản lý nhân sự phụ trách/nhân sự duyệt

Quản lý báo giá

Quản lý trạng thái, số lần, hiệu lực, giá trị, hàng hóa…

null

Quản lý các file đính kèm

Quản lý báo giá

Quản lý lịch sử hoạt động

Nghiệp vụ phần mềm quản lý báo giá

Quản lý tổng quan bằng Dashboard

Quản lý báo giá

Thống kê tổng hợp báo giá theo tình trang: hiệu lực, phê duyệt của từng phòng và công ty. 

Quản lý chi tiết theo dạng List

null

Tạo mới báo giá

null

Quản lý theo phân loại tôi phụ trách, tôi phê duyệt, tôi thực hiện dạng List

Quản lý báo giá

Quản lý tình trạng hết hiệu lực/còn hiệu lực theo dạng List

Quản lý báo giá

Quản lý nhân sự phụ trách/duyệt

Quản lý chi tiết theo dạng List

null

Tạo mới báo giá

null

Quản lý theo phân loại tôi phụ trách, tôi phê duyệt, tôi thực hiện dạng List

null

Quản lý tình trạng hết hiệu lực/còn hiệu lực

null

Quản lý nhân sự phụ trách/duyệt

Các tiện ích hỗ trợ người dùng

Quản lý báo giá

Click xem chi tiết thông tin từng báo giá

Quản lý báo giá

Thêm trao đổi, ghi chú tại báo giá

Quản lý báo giá

Cảnh báo trạng thái tới người liên quan

Quản lý báo giá

Bộ lọc nâng cao giúp tìm, lọc nhanh báo giá

Quản lý báo giá

Tạo nhanh hợp đồng từ báo giá

Quản lý báo giá

Nhập/xuất danh sách báo giá từ Excel

Quản lý báo giá

Xuất file PDF của từng báo giá riêng lẻ

Quản lý báo giá

Tải về các file đính kèm tại báo giá

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Các tính năng khác của phần mềm FastWork CRM