null

Giới thiệu

Quản lý liên hệ giúp doanh nghiệp dễ dàng lưu trữ, tìm kiếm thông tin đầu mối làm việc với từng khách hàng.

Khả năng quản lý liên hệ

null
Quản lý thông tin
Quản lý liên hệ
Quản lý hoạt động chăm sóc
Quản lý liên hệ
Quản lý đầu mối làm việc theo nhóm, nguồn, trạng thái
Quản lý liên hệ
Quản lý phân loại đầu mối làm việc
null
Quản lý nhân viên phụ trách
Quản lý liên hệ
Quản lý và lưu trữ các trao đổi, tương tác
null
Quản lý ghi chú
Quản lý liên hệ
Quản lý công việc

Các tiện ích hỗ trợ người dùng

Quản lý liên hệ

Nhập/xuất danh sách liên hệ bằng Excel

Quản lý liên hệ

Xem nhanh thông tin khách hàng thuộc liên hệ

Quản lý liên hệ

Tương tác, trao đổi trực tiếp trên  liên hệ

Quản lý liên hệ

Thêm nhanh người phụ trách, người theo dõi liên hệ

Quản lý liên hệ

Xem nhanh số lần liên lạc và số lần trao đổi với mỗi liên hệ

Quản lý liên hệ

Bộ lọc nâng cao giúp tìm, lọc nhanh liên hệ theo nhân viên, địa lý, trạng thái xử lý…

Quản lý liên hệ

Gửi email tự động và tracking số lần mở email của liên hệ

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Các tính năng khác của phần mềm FastWork CRM