null

Giới thiệu

Quản lý cơ hội bán hàng thiếu chuyên nghiệp, khiến doanh nghiệp không đạt doanh thu mong đợi. Với FastWork CRM, bạn sẽ luôn biết được áp dụng chiếc lược gì với khách hàng nào để tăng khả năng chốt deal hiệu quả.

Khả năng quản lý cơ hội bán hàng

Quản lý cơ hội bán hàng

Quản lý quy trình bán hàng

Quản lý cơ hội bán hàng

Quản lý phân quyền và nhân sự phụ trách

null

Quản lý tình trạng, tiến độ, mức độ ưu tiên

Quản lý cơ hội bán hàng

Quản lý giá trị cơ hội

Quản lý cơ hội bán hàng

Quản lý tỉ lệ thành công tại mỗi giai đoạn và toàn cơ hội

Nghiệp vụ quản lý cơ hội khách hàng

Quản lý tổng quan bằng Dashboard

null

Thống kê phân tích bằng biểu đồ: Số lượng, giá trị của toàn bộ cơ hội

null

Thống kê dạng bảng trạng thái, giai đoạn, độ ưu tiên của toàn bộ cơ hội

null

Phân tích khả năng chuyển đổi bằng phễu chuyển đổi

Quản lý chi tiết theo dạng List

Quản lý cơ hội bán hàng

Quản lý tất cả các cơ hội được phụ trách theo dạng List

Quản lý cơ hội bán hàng
Quản lý tất cả cơ hội tại một quy trình theo dạng danh sách
Quản lý cơ hội bán hàng

Dễ dàng quản lý và thực hiện các việc cần làm tại mỗi bước

Quản lý cơ hội bán hàng

Dễ dàng theo dõi thời gian, tiến độ thực hiện quy trình bán hàng

Quản lý chi tiết cơ hội bán hàng theo dạng List

null

Quản lý danh sách tất cả các cơ hội được phụ trách

null
Quản lý danh sách tất cả cơ hội tại một quy trình
null

Dễ dàng quản lý và thực hiện các việc cần làm tại mỗi bước

null

Dễ dàng theo dõi thời gian, tiến độ thực hiện quy trình bán hàng

Quản lý chi tiết theo dạng Kanban

Quản lý cơ hội bán hàng

Phân loại quản lý cơ hộ theo quy trình xử lý (Tư vấn sơ bộ – Tư vấn trực tiếp – Dùng thử – Chốt hợp đồng)

null
Cập nhật nhanh tình trạng: Chuyển giai đoạn, thay đổi nhân viên thực hiện, thay đổi độ ưu tiên, cập nhật tình trạng

Các tiện ích quản lý cơ hội bán hàng hỗ trợ người dùng

null

Click xem chi tiết từng cơ hội bán hàng

null

Gán nhanh người phụ trách cho cơ hội bán hàng

null

Thêm nhanh trao đổi, ghi chú trên cơ hội 

null

Bộ lọc nâng cao giúp tìm, lọc nhanh cơ hội bán hàng

null

Tạo nhanh hợp đồng, báo giá 

null

Tạo nhanh kế hoạch chăm sóc khách hàng từ cơ hội

null

Thêm khách hàng vào kế hoạch chăm sóc

null

Xuất file Excel danh sách cơ hội bán hàng

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Các tính năng khác của phần mềm FastWork CRM