Quản lý hỗ trợ khách hàng

Giới thiệu

Với FastWork, việc hỗ trợ khách hàng trở nên thật đơn giản nhờ phân cấp mức độ ưu tiên của từng yêu cầu hỗ trợ, quản lý tập trung giúp dễ dàng tìm kiếm, tra cứu, theo dõi thực hiện yêu cầu hỗ trợ khách hàng

Khả năng quản lý hỗ trợ khách hàng

Quản lý hỗ trợ khách hàng

Quản lý khách hàng theo yêu cầu

Quản lý hỗ trợ khách hàng

Quản lý lịch sử liên lạc khách hàng

Quản lý hỗ trợ khách hàng

Quản lý lịch sử trao đổi, ghi chú với khách hàng

Quản lý hỗ trợ khách hàng

Quản lý thời gian yêu cầu hỗ trợ

null

Quản lý chi tiết yêu cầu hỗ trợ:

  • Nội dung yêu cầu
  • Loại yêu cầu
  • Mức độ ưu tiên
  • Thời gian yêu cầu
Quản lý hỗ trợ khách hàng

Quản lý thực hiện yêu cầu hỗ trợ:

  • Thiết lập quy trình hỗ trợ
  • Tiến độ thực hiện quy trình
  • Trạng thái xử lý quy trình
Quản lý hỗ trợ khách hàng

Quản lý, lưu trữ toàn bộ tài liệu đính kèm yêu cầu

Nghiệp vụ xử lý yêu cầu hỗ trợ khách hàng

Quản lý tổng quan yêu cầu hỗ trợ bằng Dashboard

null

Xem nhanh tình trạng xử lý yêu cầu hỗ trợ khách hàng theo nhóm, quy trình, nhân viên hỗ trợ

null
Xem nhanh tình trạng xử lý yêu cầu hỗ trợ tại từng giai đoạn

Quản lý hỗ trợ khách hàng dạng danh sách

null

Theo dõi tất cả yêu cầu hỗ trợ phụ trách dạng danh sách

null

Giám sát tiến độ thực hiện hỗ trợ khách hàng

null

Dễ dàng cập nhật giai đoạn, tình trạng yêu cầu hỗ trợ

Quản lý hỗ trợ khách hàng dạng danh sách

null

Theo dõi tất cả yêu cầu hỗ trợ phụ trách dạng danh sách

null

Giám sát tiến độ thực hiện hỗ trợ khách hàng

null

Dễ dàng cập nhật giai đoạn, tình trạng yêu cầu hỗ trợ

Quản lý hỗ trợ khách hàng dạng Kanban

null

Phân loại theo dõi yêu cầu hỗ trợ theo giai đoạn xử lý

null

Phân loại theo dõi yêu cầu hỗ trợ theo nhân viên xử lý

null
Phân loại theo dõi yêu cầu hỗ trợ theo trạng thái xử lý
null
Dễ dàng di chuyển yêu cầu giữa các bảng để cập nhật trạng thái, chuyển giai đoạn xử lý và thay đổi nhân viên xử lý
null
Dễ dàng thêm mới yêu cầu hỗ trợ và giao cho nhân viên xử lý phù hợp

Các tiện ích hỗ trợ người dùng

Quản lý hỗ trợ khách hàng

Nhập/xuất yêu cầu hỗ trợ khách hàng bằng Excel

Quản lý hỗ trợ khách hàng

Xem nhanh khách hàng từ yêu cầu hỗ trợ

Quản lý hỗ trợ khách hàng

Thêm nhanh công việc từ yêu cầu hỗ trợ

Quản lý hỗ trợ khách hàng

Cập nhật người xử lý, trạng thái yêu cầu hỗ trợ khách hàng

Quản lý hỗ trợ khách hàng

Cập nhật nhanh giai đoạn hỗ trợ khách hàng

Quản lý hỗ trợ khách hàng

Cập nhật nhanh các trao đổi hỗ trợ khách hàng

null

Tìm lọc nhanh các yêu cầu hỗ trợ của khách hàng

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Các tính năng khác của phần mềm FastWork CRM