null

Giới thiệu

Quản lý hợp đồng bằng văn bản rất dễ xảy ra thất lạc, khó khăn trong quá trình tìm kiếm và đối soát. Với phần mềm FastWork CRM, chỉ mất 3 giây để tìm kiếm và theo dõi toàn bộ thông tin. Từ đó, giúp công việc quản lý, lưu trữ, bảo mật hợp đồng dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Khả năng quản lý hợp đồng

quản lý hợp đồng
Thông tin các bên tham gia
quản lý hợp đồng
Ngày ký, hiệu lực
quản lý hợp đồng
Quản lý phân loại
quản lý hợp đồng
Quản lý tình trạng
Quản lý báo giá
Tình trạng thanh toán
Phần mềm quản trị và điều hành
Tình trạng xuất hóa đơn
quản lý hợp đồng
Thông tin điều chỉnh
quản lý hợp đồng
Nhân viên phụ trách
null
Tài liệu đính kèm theo hợp đồng
quản lý hợp đồng
Lịch sử hoạt động hợp đồng

Nghiệp vụ quản lý hợp đồng

Quản lý quy trình lập hợp đồng

null

Dễ dàng theo dõi quá trình đề xuất, sửa đổi, duyệt và trình ký hợp đồng

Quản lý quy trình lập hợp đồng

null

Dễ dàng theo dõi quá trình đề xuất, sửa đổi, duyệt và trình ký hợp đồng

Quản lý tổng quan bằng DashBoard

null

Thống kê tổng hợp hợp đồng theo: giá trị hợp đồng, tình trạng hiệu lực, tình trạng thanh lý hợp đồng của toàn bộ công ty và từng phòng ban

Quản lý theo dạng danh sách

null

Quản lý toàn bộ danh sách phụ trách

null

Quản lý chi tiết: số lượng, loại, đối tác, trạng thái xử lý, ngày ký, ngày hết hạn hiệu lực, người phụ trách, giá trị…

Quản lý theo dạng danh sách

null

Quản lý toàn bộ danh sách tôi phụ trách

null

Quản lý chi tiết số, loại, đối tác, trạng thái xử lý, ngày ký, ngày hết hạn hiệu lực, người phụ trách, giá trị…

Quản lý theo dạng Kanban

null

Quản lý trạng thái xử lý: chờ duyệt, đã duyệt, dự thảo, thương thảo, trình ký.

null
Thay đổi trạng thái xử lý hợp đồng bằng cách kéo thả chuột di chuyển hợp đồng giữa các cột trạng thái.

Các tiện ích hỗ trợ người dùng

Quản lý email marketing

Dễ dàng xem chi tiết từng hợp đồng

quản lý hợp đồng

Tra cứu nhanh chóng thông tin 1 hợp đồng

quản lý hợp đồng

Gán, thay đổi nhanh người phụ trách hợp đồng

quản lý hợp đồng

Cảnh báo hiệu lực hợp đồng

quản lý hợp đồng

Tạo kế hoạch chăm sóc khách hàng từ hợp đồng

quản lý hợp đồng

Tạo cơ hội bán hàng, báo giá từ hợp đồng

null

Nhập/xuất danh sách hợp đồng bằng Excel

null

Xuất hợp đồng thành file PDF

null

Tải về các file đính kèm hợp đồng

null

Bộ lọc nâng cao giúp tìm, lọc nhanh hợp đồng

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Các tính năng khác của phần mềm FastWork CRM