null

Giới thiệu chung

Chăm sóc khách hàng theo cách thông thường bạn sẽ không biết hôm nay phải chăm sóc ai, bằng hình thức nào? FastWork, hỗ trợ nhà quản lý và nhân viên  lập kế hoạch CSKH thông minh, cụ thể đến từng đối tượng khách hàng. Và bạn luôn biết ưu tiên chăm sóc KH nào trước, nào sau? bằng hình thức gì? và tối ưu cơ hội bán như thế nào?

Khả năng quản lý chăm sóc khách hàng

Quản lý chăm sóc khách hàng
Quản lý lịch CSKH
Quản lý chăm sóc khách hàng
Quản lý khách hàng cần chăm sóc
Quản lý chăm sóc khách hàng
Quản lý nhân sự CSKH
Quản lý chăm sóc khách hàng
Quản lý tiến độ 
Quản lý chăm sóc khách hàng
Quản lý thời gian CSKH
Quản lý chăm sóc khách hàng
Quản lý lịch sử các hoạt động

Nghiệp vụ quản lý chăm sóc khách hàng

Quản lý toàn bộ kế hoạch bằng Dashboard

null

Biểu đồ thống kê toàn bộ kế hoạch CSKH theo trạng thái thực hiện và tiến độ thực hiện

null
Bảng thống kê toàn bộ kế hoạch chăm sóc khách hàng của từng nhân viên

Quản lý toàn bộ kế hoạch dạng List

null

Danh sách thống kê toàn bộ kế hoạch CSKH được liệt kê chi tiết thông tin gồm: trạng thái – tiến độ – thời gian thực hiện,người phụ trách, số lịch CSKH, số lần viếng thăm, liên lạc,…

Quản lý toàn bộ kế hoạch dạng List

null

Danh sách thống kê toàn bộ kế hoạch CSKH được liệt kê chi tiết thông tin gồm: trạng thái – tiến độ – thời gian thực hiện,người phụ trách, số lịch CSKH, số lần viếng thăm, liên lạc,…

Quản lý danh sách khách hàng cần chăm sóc

null

Quản lý danh sách khách hàng có kế hoạch chăm sóc

null
Thêm nhanh khách hàng cần chăm sóc
null
Dễ dàng cập nhật kết quả, lên lịch cho lần chăm sóc tiếp theo

Quản lý riêng lẻ kế hoạch bằng Dashboard

null

Biểu đồ thống kê trạng thái hoàn thành các lịch CSKH: đã thực hiện, chưa thực hiện, không thực hiện được

null
Biểu đồ thống kê tiến độ CSKH theo ngày: thực tế thực hiện so với kế hoạch thực hiện
null
Thống kê nhanh hoạt động đã triển khai tại 1 kế hoạch CSKH: số KH đã triển khai, viếng thăm, gọi điện, email, …

Quản lý riêng lẻ kế hoạch bằng Dashboard

null

Biểu đồ thống kê trạng thái hoàn thành các lịch CSKH: đã thực hiện, chưa thực hiện, không thực hiện được

null
Biểu đồ thống kê tiến độ CSKH theo ngày: thực tế thực hiện so với kế hoạch thực hiện
null
Thống kê nhanh hoạt động đã triển khai tại 1 kế hoạch CSKH: số KH đã triển khai, viếng thăm, gọi điện, email, …

Quản lý riêng lẻ kế hoạch bằng Lịch biểu

Quản lý chăm sóc khách hàng

Quản lý lịch chăm sóc khách hàng theo ngày/tuần/tháng trên một giao diện

null
Thêm nhanh lịch chăm sóc bằng cách di chuyển khách hàng vào ngày cần chăm sóc
null
Dễ dàng cập nhật kết quả chăm sóc khách hàng

Quản lý riêng lẻ kế hoạch CSKH bằng Lịch tuần

null

Quản lý lịch chăm sóc của nhân viên theo tuần

null
Dễ dàng thêm lịch chăm sóc cho nhân viên bằng cách kéo thả
null
Dễ dàng cập nhật kết quả chăm sóc

Quản lý riêng lẻ bằng Lịch tuần

null

Quản lý lịch chăm sóc của nhân viên theo tuần

null
Dễ dàng thêm lịch chăm sóc cho nhân viên bằng cách kéo thả
null
Dễ dàng cập nhật kết quả chăm sóc

Các tiện ích hỗ trợ người dùng

Quản lý chăm sóc khách hàng

Nhập nhanh kế hoạch chăm sóc khách hàng từ Excel

Quản lý chăm sóc khách hàng

Báo cáo kết quản chăm sóc bằng biểu mẫu động

Quản lý chăm sóc khách hàng

Xuất nhanh kết quả thực hiện biểu mẫu

Quản lý chăm sóc khách hàng

Tự động thông báo cho các nhân viên có liên quan khi khởi tạo lịch chăm sóc

Quản lý chăm sóc khách hàng

Tương tác trao đổi nhanh ngay trên kế hoạch CSKH

Quản lý chăm sóc khách hàng

Xem nhanh khách hàng từ kế hoạch chăm sóc

Quản lý chăm sóc khách hàng

Nhập nhanh lịch chăm sóc kế tiếp bằng giao diện Telesale

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Các tính năng khác của phần mềm FastWork CRM