Quản lý cơ hội khách hàng

Giới thiệu

Quản lý cơ hội khách hàng (Leads) bằng Excel, Drive dễ xảy ra sai sót và có thể bị chỉnh sửa. Với FastWork, mọi việc sẽ trở nên đơn giản – thông minh và bảo mật hơn bởi mọi thông tin cơ hội khách hàng sẽ được tự động ghi nhận và lưu giữ trên điện toán đám mây.

Khả năng quản lý cơ hội khách hàng

null

Quản lý thông tin người liên hệ: thông tin cá nhân, thông tin công ty, nhu cầu

null

Quản lý nhân viên phụ trách chăm sóc cơ hội khách hàng

null

Quản lý hoạt động chăm sóc Leads: số cuộc gọi, số lần gửi email

null

Quản lý chi tiết tình trạng xử lý, phân loại mức độ ưu tiên

null

Quản lý và lưu trữ các trao đổi, ghi chú trên Leads

null

Quản lý số lần khách hàng vào mở thư

null

Quản lý lịch sử hoạt động (tương tác) trên cơ hội khách hàng

Tính năng nổi bật của tính năng quản lý cơ hội khách hàng

Điều phối lead cho người xử lý

null

Tự động thu thập Leads từ các nguồn tiếp thị: Facebook ads, Google ads, Web Form, Ladipage

null

Bán tự động điều phối Leads cho người xử lý bằng cách: chia đều, chia cân bằng hoặc gán cụ thể Lead cho nhân viên cụ thể

Xử lý lead theo quy trình

Quản lý cơ hội khách hàng

Xử lý Lead theo quy trình 3 bước: kiểm tra, điều tra và liên hệ, trong một khoảng thời gian nhất định.

Quản lý cơ hội khách hàng

Xử lý lead theo mức độ ưu tiên

Xử lý lead theo quy trình

null

Xử lý Lead theo quy trình 3 bước: kiểm tra, điều tra và liên hệ, trong một khoảng thời gian nhất định.

null

Xử lý lead theo mức độ ưu tiên

Giám sát tình trạng xử lý Lead bằng Dashboard

null

Thống kê dạng biểu đồ phân tích tỷ lệ chuyển đổi toàn bộ lead thành khách hàng tiềm năng

Quản lý cơ hội khách hàng

Các biểu đồ tỷ lệ chuyển đổi trực quan theo nguồn lead, nhân viên phụ trách xử lý, bước xử lý, tình trạng, mức ưu tiên

Quản lý Lead theo danh sách, Kanban

Quản lý cơ hội khách hàng

Quản lý danh sách thông tin chi tiết của toàn bộ cơ hội khách hàng: theo trạng thái, theo nhân viên phụ trách, theo khu vực, quy mô, nguồn tìm kiếm, …

null

Theo dõi cơ hội khách hàng theo bảng tương ứng với bước xử lý

Quản lý cơ hội khách hàng

Di chuyển cơ hội khách hàng từ bảng này sang bảng khác để cập nhật tình trạng xử lý

Quản lý Lead theo danh sách, Kanban

null

Quản lý danh sách thông tin chi tiết của toàn bộ cơ hội khách hàng: theo trạng thái, theo nhân viên phụ trách, theo khu vực, quy mô, nguồn tìm kiếm, …

null

Theo dõi cơ hội khách hàng theo bảng tương ứng với bước xử lý

null

Di chuyển cơ hội khách hàng từ bảng này sang bảng khác để cập nhật tình trạng xử lý

Các tiện ích hỗ trợ người dùng

Phần mềm quản lý ngày phép

Nhập/xuất danh sách Leads bằng Excel

Quản lý cơ hội khách hàng

Hỗ trợ nhập nhanh một Lead mới

Quản lý cơ hội khách hàng

Cập nhật nhanh thông tin, tình trạng xử lý Leads

Quản lý cơ hội khách hàng

Thêm nhanh ghi chú, trao đổi tại Leads

Quản lý cơ hội khách hàng

Gửi email tự động cho Leads theo template mẫu

Quản lý cơ hội khách hàng

Tự động phân loại Leads sau khi xử lý: không tiềm năng, khách hàng tiềm năng, cơ hội bán hàng

Quản lý cơ hội khách hàng

Bộ lọc nâng cao giúp tìm, lọc nhanh Leads

Quản lý cơ hội khách hàng

Tự động chuẩn hóa, sửa lỗi và bổ sung thông tin cho Leads

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Các tính năng khác của phần mềm FastWork CRM