Quản lý khách hàng

Giới thiệu

Quản lý khách hàng bằng Excel, Gmail, Google drive… sẽ làm mất thời gian tìm kiếm, kém hiệu quả, thậm chí là thất thoát dữ liệu. Với phần mềm CRM FastWork, giúp mọi thông tin về quá trình tìm hiểu – mua hàng – sau bán của khách hàng sẽ được lưu giữ xuyên suốt và bảo mật trên hệ thống điện toán đám mây.

Khả năng quản lý khách hàng của FastWork

Quản lý khách hàng
Quản lý thông tin
Quản lý khách hàng
Quản lý nhân viên, phòng ban phụ trách
Quản lý khách hàng
Quản lý phân nhóm khách hàng
Quản lý khách hàng
Quản lý phân loại theo nguồn
Quản ký khách hàng
Quản lý hồ sơ
Quản ký khách hàng
Quản lý lịch sử chăm sóc
Quản ký khách hàng
Quản lý lịch sử báo giá 
null
Quản lý lịch sử hợp đồng

Các tiện ích hỗ trợ người dùng

Quản ký khách hàng

Nhập/xuất danh sách khách hàng bằng file Excel

Quản ký khách hàng

Click xem nhanh thông tin khách hàng

Quản ký khách hàng

Sửa nhanh thông tin: người phụ trách, tái phân loại theo nhóm, khu vực, lĩnh vực, quy mô…

Quản ký khách hàng

Xem nhanh cơ hội bán hàng, báo giá, hợp đồng, gắn với khách hàng

null

Bộ lọc nâng cao giúp tìm, lọc khách hàng nhanh chóng

Quản ký khách hàng

Tạo nhanh kế hoạch chăm sóc khách hàng cụ thể

null

Tạo nhanh cơ hội bán hàng cho mỗi khách hàng

Quản ký khách hàng

Tạo nhanh báo giá từ giao diện khách hàng 

Quản lý khách hàng

Tạo nhanh hợp đồng từ giao diện khách hàng

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Các tính năng khác của phần mềm quản lý khách hàng FastWork CRM